pikkoro

Pikkoro_Kimurasyouzaburouichiza_201211

木村正三郎一座

5:02

廃れた芝居小屋で開かれる表現集団「木村正三郎一座」の舞台では、日本社会での仕事のストレスや人間とのコミュニケーションの息苦しさを舞踏と音で表現し、疲れた大人に希望を与える。